İNSAN KAYNAKLARI

KARİYER

İK Politikamız

İnsan Kaynakları


Şirketimiz, en değerli kaynak olarak gördüğü insan kaynaklarını aşağıdaki ilkeler çerçevesinde görmekte, değerlendirmekte ve ele almaktadır.

  • İşin özelliğine göre uygun nitelikte personelin seçim ve görevlendirmesini gerçekleştirmek,
  • Personelin yeteneklerine uygun istihdam şartları, yetişme ve gelişme olanakları sağlamak,
  • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanakları sağlamak,
  • Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek,
  • Personeli, kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini ilgili mercilere kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme metot ve kaynaklarını geliştirmek,
  • Personelin motivasyonunu arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasına olanak sağlamak,
  • Personelin yaptığı işle ilgili olarak sorumluluk bilincine sahip olmasını sağlamak


Copyrights © 2019 Sade Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.